lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. lean gry Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.