Wzrastający poziom życia w toku codzienności sprawia, że podlegają modyfikacjom także nasze wymagania w kwestii hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce na nocleg. By rezydenci chętnie wybierali określony hotel, musi on spełniać różne kryteria. Istotne