działania w Krakowie Archive

Kraków centrum Małopolski

Wśród wielu miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych polach. Zaczyna być regionem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie,

Nowoczesne krakowskie inwestycje

Ostatnich kilka miesięcy było dla stolicy Małopolski bardzo rozwojowe. Ponad 20 ciekawych zmian zaowocowało i obecnie Kraków znalazło się w obszarze najprężniej rozwijających się miast w Polsce.Choć na co dzień nie zauważa się licznych inwestycji to w