Większość z nas jednoczy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które oferują nocleg. Należy niemniej jednak pamiętać, że między banalnym hotelem a pensjonatem są duże różnice. Nie wolno także pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym lub gospodą. Hotelarstwo