lean Archive

lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym

produkty do lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić