Wyznacznikiem komfortu są dla wielu hotele proponujące pakiet usług na najwyższym poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ograniczoną dostępność danego miejsca można opisać w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel